Ταξιδεύντας: Ευρωπαϊκή Τουρκία

Athens, destination, Greece, Santorini, thanasis protatos, thessaloniki, voatfilms, wedding video, Αθήνα, βίντεο γάμου, Βιντεοσκόπιση, θεσσαλονίκη
This was a journey into a part of Turkey not known to most travellers who visit the counrty every year. Instabul being the highlight destination , this was a tottaly different experience.The countryside of the European part of Turkey is filled with small villages that still carry the old traditional way of living. Away from big cities these humble people are warm and welcoming. Even more when they hear the word "Greece" (Unan).

You see , most of the Turkish population in these parts have roots that go back to the time when their ansesters had to live their homes in Greece and head to the places they live today. The same roots that their Greek counterparts carry with them today when their ansesters had to live their homes in 1920 and head to Greece , away from a war that threatened their families!

It's the same sad story for both sides.

So , I found myself in Yayaagac and this is a short photographic documentary.Greek Wedding Videographer , Documentary , International Awarded Videographer , Accolade Award of Excellence ,βιντεογραφος γαμου,βίντεο γάμου , θεσσαλονίκη , wedding video , thessaloniki , greece , athens , santorini , destination , voatfilms , thanasis protatos , αθήνα , βιντεοσκόπιση , videographer , event filmmaking Athens, destination, Greece, Santorini, thanasis protatos, thessaloniki, voatfilms, wedding video, Αθήνα, βίντεο γάμου, Βιντεοσκόπιση, θεσσαλονίκη